Apurahat

Ortodoksisen Kulttuurin Säätiö on perustettu vuonna 1981 ja sen kotipaikka on Joensuu. Säätiö tukee ja edistää ortodoksista kulttuuria ja myöntää apurahoja, stipendejä ja huomionosoituksia säätiön tarkoitusperiä toteuttaville organisaatioille, henkilöille, organisaatiolle ja ryhmille.

Muut avustukset

Säätiö myöntää pienehköjä avustuksia ja apurahoja sen toiminta-ajatuksen mukaisiin kulttuurihankkeisiin ja muihin aktiviteetteihin, esimerkiksi julkaisutoimintaan. Näitä avustushakemuksia voi lähettää säätiölle jatkuvasti eli niillä ei ole tiettyä hakuaikaa.

Vuonna 2023 painopisteenä on nuoriso ja heidän ortodoksista kulttuuria edistävä toimintansa.


Kaikkia apurahoja haetaan sähköisesti. Hakemuslomakkeesiin pääset allaolevista linkeistä:

Apurahahakemus/henkilö

Apurahahakemus/yhteisö tai ryhmä