Kristuksen kirkastumisen juhla 6.8.

Ortodoksisen kirkkovuoden suurista juhlista kirkastuminen tuo kaikista selvimmin esille jumalallisen tavoitteen ihmisille. Jokaisen tulee hakeutua kohti Jumalan osoittamaa pyhitystä.

Varsinaisesta tapahtumasta kertoo evankeliumi. Kristus vei opetuslapset Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen (Taaborin) vuorelle, jossa Hänen ulkomuotonsa muuttui ja Hänen kasvonsa tulivat kirkkaaksi kuin aurinko. Mooses ja Elia ilmestyivät Kristuksen vierellä ja taivaasta kuului ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani” (Matt. 17:5).

Tapahtuma pelästytti opetuslapset, ja heidät esitetään ikonissa kaatuneina tapahtuman edessä. Kirkastuminen vahvisti opetuslasten uskoa pian lähestyviä tapahtumia varten. Kristuksen kärsimys ja kuolema olivat odotettavissa. Kirkastuminen on siis myös yksi suuren paaston tärkeistä ylösnousemukseen johtavista teemoista.

Kristuksen kirkastuminen on myös teologisesti ajateltuna täysin poikkeuksellinen. Uskon vahvistukseksi myös Pyhä Kolminaisuus ilmaisi itsensä ja vanhan liiton profeetat vahvistivat läsnäolollaan vanhan ja uuden liiton yhteyden ja täyttymyksen.

Kirkastumisen ydinsanoma on, että ihminen voi halutessaan saavuttaa kirkastuneen tilan Kristuksen esikuvan mukaisesti. Tarvitsemme mielenmuutosta, metanoiaa, niin kuin juhlan alkuperäinen nimi tarkoittaa. Hesykastisen rukousperinteen suuri opettaja Gregorios Palamas opettaa, että ihminen ei voi täysin saavuttaa

Jumalan olemusta, mutta hän voi tulla osalliseksi Hänen energioistaan.

Taaborin vuoren kirkastustapahtumassa koettu luomaton valo on tulkittu siten, että siinä on kyse juuri tuon energian näkemisestä ja kokemisesta. Tuon kokemuksen edellytyksenä on oman tahdon mukauttaminen Jumalan tahdon mukaiseksi. Tie sitä kohti kulkee syvän rukouselämän ja lähimmäispalvelun kautta. Siihen työhön kutsutaan kaikki ihmiset. Siksi Kirkastumispäivän sanoma on niin korkealle arvostettu ortodoksisessa kirkossa.

Tropari valmistaa tietä Kristuksen ristinkuolemaan ja opetuslasten uskon vahvistumiseen:Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit vuorella, ja opetuslapsesi näkivät Sinun kunniasi kykyjensä mukaan, että nähdessään Sinut sitten ristiinnaulittuna ymmärtäisivät Sinun kärsivän vapaasta tahdostasi ja saarnaisivat maailmalle, että Sinä olet totisesti Isän kirkkauden säteily.”Kristuksen kirkastuminen. Jaroslav 1516.