Terveh tulgua Pravoslaunoih kul' tuurukeskukseh!

Pravoslaunoi kul'tuurukeskus

Päivännouzupuolen pravoslaunožus da sen ilmanigäine sanomu pagizutetah nygözen aijan kiirehellisty ristikanzua. Pravoslaunoi kul’tuurukeskus luadiu tundietukse päivännouzupuolen kirikön bohattua perindyö da eloksenluaduu ihan Jovensuun keskilinnas. Meijän ozuttelut monipuolizesti sanellah pravoslaunožuon sanomah näh kebjieh luaduh.

Meijän susiedoinnu ollah Pravoslaunoi seminuarii da Pyhän Iivanan Bogoslovan da Karjalan vallistajien kirikkö. Uvvistettu piha-aloveh yhtistäy huonukset ainavoluaduzikse kävyndyobjektoikse. Ekskursien aigua meijän gost’at tuttavutah kul’tuurukeskuksen ozutteluloih da tovellizeh vizantielazeh kirikköh. Palveluu tävvendäy restoran Usva, kus on magiedu syömisty da juomistu.

Taloin monipuolizii kerähmöhuonuksii voibi vuograta eriluaduzih kerähmölöih, seminuaroih da toizih pidoloih näh. Keskuksen tilois da piha-alovehel voibi organizuija eriluadustu kul’tuurupiduo.

Taloidu haldivoiččou 1981 perustettu Pravoslaunoin kul’tuuran fondu (Ortodoksisen kulttuurin säätiö).

Meijän ruandan lähtökohtinnu ollah avvonažus, igumenažus da kanzoinväližys. Kaikkii vuotammo tuttavumah Pravoslaunoih kul’tuurukeskukseh da päivänouzupuolen kirikön kul’tuuran ilmupiirih!

Pravoslaunoin kul'tuuran fondu

Pravoslaunoin kul’tuuran fondu on perustettu Jovensuus vuvvennu 1981. Sen perustettih Jovensuun linnu, Jovensuun pravoslaunoi seurukundu, Karjalazen Kul’tuuran Eistämisfondu (Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö), Pohjas-Karjalan muakunduliitto da Pohjas-Karjalan yliopistoseuru. Fondan tarkoituksennu on suaja tugie da eistiä edehpäi pravoslaunoin kul’tuuran tutkimustu da hyövyndämisty pidäjen sidä vuitinnu suomelastu kul’tuurua. Fondu on nostanuh da omistau Jovensuus adresis Kauppukadu 44 sijaiččijan Pravoslaunoin kul’tuurukeskuksen, kudual on tärgevin rouli fondan tarkoituksen todevuttamizes. Fondan omistukses on sežo kul’tuurukeskuksen muapalal sijaiččii muga sanottu Tyttitaloi (Nukketalo), kudai on vardoičusobjektu. Fondu jagau stipendiedy, abudengua da tunnustustu pravoslaunoih kul’tuurah yhtyjäh tutkimus-, opastundu- julgavo- da himoruadotoimindah. Vuozinnu 2014–2018 piädielonnu ollah nuorižo da sen pravoslaunoidu kul’tuurua edehpäi eistäi ruandu.

Pravoslaunoin kul’tuuran fondal on oigevus ottua vastah avustustu, lahjoitustu da jälgisanua. Yhteižölöin verotukses Pravoslaunoin kul’tuuran fondu on sanottu verohallindon tuloverozakonan 57 §:n mugah yleishyövyllisty tarkoitustu todevuttajakse abudendufondakse, kudamale annetut vähimyölleh 850 euron da enindäh 50.000 euron lahjoitukset ollah vähendyspädijät.

Ulgopuoline rahoitus meijän fondale andau mahtuo tugie opastujii, tutkijoi da muidu pravoslaunoidu kul’tuurua edehpäi eistäjiä rahvastu abudengal, stipendiel da tunnustuksil. Tahtonetto andua avustustu, lahjoitustu libo jälgisanua Pravoslaunoin kul’tuuran fondan mugahizeh ruandah, ottakkua yhtevytty halličuksen paginanjohtajah Keijon Mutazeh, tel +358 40 555 2943 libo mutanen.keijo(at)gmail.com.


Yhtevystiijot


Adressi

Pravoslaunoi kul'tuurukeskus
Kauppukadu 44
80100 Jovensuu

Poštuadressi


Ortodoksisen kulttuurin säätiö
c/o Joen Isännöintipalvelvelu Oy
Kauppakaari 1
80100 Joensuu

Avvoi

Ezmäinargi-piätteniččy 7.30 - 14.30 aigah
Suovattan da pyhänpiän kul’tuurukeskus on avvoi vaigu tilattuu.


Ižändöiččii

Olli Herttuainen
puh: +358 10 830 4123
e-mail: olli.herttuainen(at)jipisannointi.fi

Tila- da taričustiijot

Pufietta Usva
puh: 050 300 0243
e-mail: kauppakatu(at)ravintolausva.fi
Ezmäinargi-piätteniččy 7.30 - 14.30 aigah
https://www.ravintolausva.fi/


Sijaičendu

Pravoslaunoi kul’tuurukeskus sijaiččou Jovensuus, linnan pohjazes čuras, samazes pihapiiris Pravoslaunoin seminuarien da pyhän Iivanan Bogoslovan da Karjalan vallistajile pyhitetyn kirikön kel.