Apurahat

Ortodoksisen Kulttuurin Säätiö on perustettu vuonna 1981 ja sen kotipaikka on Joensuu. Säätiö tukee ja edistää ortodoksista kulttuuria ja myöntää apurahoja, stipendejä ja huomionosoituksia säätiön tarkoitusperiä toteuttaville organisaatioille, henkilöille, organisaatiolle ja ryhmille.

Nuorisoapurahat vuosina 2014-2018

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) on myöntänyt Ortodoksisen kulttuurin säätiölle rahoitusta vuosille 2014-2018 käytettäväksi pohjoiskarjalaisten18-vuotiaiden ja tätä nuorempien henkilöiden ja ryhmien ortodoksista kulttuuria ja ortodoksisuutta edistävään toimintaan. Tyypillisiä rahoitettavia toimintoja voivat olla kulttuuri- ja esiintymistilaisuuden järjestäminen, kirkkolaulu, ikonimaalaus, leiri- ja kerho-ohjaus, opinto- ja esiintymismatkat ja vastaava muu toiminta. Apurahan suuruus voi olla 200-500 euroa ja sitä voi hakea joko yksittäinen henkilö tai ryhmä. Apuraha on hakijalle tai hakijoille lähtökohtaisesti verotonta, mutta jokainen saaja on kuitenkin itse vastuussa mahdollisista omista veroistaan, jonka määrään vaikuttavat mm. mahdolliset saadut muut apurahat tai avustukset.

Muut avustukset

Säätiö myöntää pienehköjä avustuksia ja apurahoja sen toiminta-ajatuksen mukaisiin kulttuurihankkeisiin ja muihin aktiviteetteihin, esimerkiksi julkaisutoimintaan. Näitä avustushakemuksia voi lähettää säätiölle jatkuvasti eli niillä ei ole tiettyä hakuaikaa.


Kaikkia apurahoja haetaan sähköisesti. Hakemuslomakkeesiin pääset allaolevista linkeistä:

Apurahahakemus/henkilö

Apurahahakemus/yhteisö tai ryhmä