Hankkeet

Vetovoimaa ortodoksisesta kulttuurista kehittämis- ja investointihankkeiden yhteenlaskettu budjetti on noin 400 000€, ja ne toteutetaan pääosin Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n tuella (70%). Muita rahoittajia ovat Suomen ortodoksinen kirkko, Joensuun kaupunki ja Ortodoksisen kulttuurin säätiö. Investointihankkeessa rakennetaan fyysisiä puitteita, ja kehittämishankkeessa tuotetaan sisältöjä. Investointihanke jatkuu kesäkuun loppuun 2017, ja kehittämishanke jatkuu kesäkuun loppuun 2018 asti. Hankkeilla on kaksi työntekijää, projektipäällikkö Jaana Pössi ja projektiassistentti Juha Riikonen. Yhteisessä ohjausryhmässä ovat edustettuna Suomen ortodoksinen kirkko, Ortodoksisen kulttuurin säätiö, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun ja Taipaleen ortodoksiset seurakunnat, Valamon luostari, Joensuun kaupunki ja KareliaExpert matkailupalvelu Oy.

"Vetovoimaa ortodoksisesta kulttuurista"-investointihankkeessa kehitetään ja kunnostetaan kulttuurikeskuksen naapurissa olevan Ortodoksisen seminaarin kanssa yhteinen piha-alue kauniiksi, viihtyisäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi, joka toimii areenana erilaisille kulttuuritapahtumille, esimerkiksi ulkoilmakonserteille, perinneruokapäiville ja erilaisille matkailutapahtumille. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan piha-alueelle ikonikatos, viheralueet ja ulkotiloihin sopivat kalusteet. Osa piha-alueesta kivetetään. Tavoitteena on, että yhteisen piha-alueen kehittämisen myötä Ortodoksisen seminaarin ja Ortodoksisen kulttuurikeskuksen muodostama kortteli profiloituu ortodoksisen kulttuurin toiminnalliseksi ja tapahtumalliseksi ydinalueeksi Joensuussa.

Kehittämishankkeessa kehitetään erilaisia tapahtumia ja toimintoja piha-alueelle ja pilotoidaan ne, sekä uudistetaan Ortodoksisen Kulttuurikeskuksen yleisönäyttelyt ja laaditaan ortodoksista kulttuuria esitteleviä sisältöjä matkailussa hyödynnettäviksi. Hankkeen tavoitteena on tehdä kulttuurikeskuksesta paikka, joka tarjoaa esitelmiä, seminaareja, konsertteja ja muita tapahtumia kaikille idän kirkon rikkaasta perinteestä kiinnostuneille. Lisäksi hankkeessa rakennetaan ja vakiinnutetaan verkottunut toimintamalli Pohjois-Karjalan ja lähimaakuntien ortodoksisten toimijoiden välille. Tavoitteena on luoda yhdessä ortodoksiseen kulttuuriin perustuvia palveluja, sekä paikalliselle väestölle, että matkailijoille ja kehittää tapahtumamatkailua. Tarkoituksena on ylipäätään tehdä ortodoksisuutta tunnetummaksi ja helpottaa tiedonsaantia ortodoksisuudesta. Tervetuloa Joensuuhun vierailemaan Ortodoksisella kulttuurikeskuksella ja tutustumaan hankkeen toimintaan paikan päällä.


Löydät hankkeen myös facebookista!


Projektipäällikkö: Jaana Pössi
puh: +358 50 306 5452
e-mail: jaana.possi(at)joensuu.fi

Projektiassistentti: Juha Riikonen
puh: +358 50 308 3092
e-mail: juha.riikonen(at)joensuu.fi