Hanke

Matkailijavirtaa ortodoksisesta kulttuurista -hankkeen tarkoituksena lisätä Pohjois-Karjalan kulttuurimatkailun

vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta. Maakunnasta löytyy kiinnostavia kulttuurikohteita, mutta palvelutuotteita on

suhteellisen vähän. Hankkeen avulla lisätään matkailijoiden tietoisuutta ortodoksista kulttuurikohteista, rakennetaan

sitoutunut yritysverkosto ortodoksisuuden ympärille, nostetaan ortodoksisten kulttuurikohteiden profiilia ja tuotetaan

uusia palvelutuotteita.

Hankkeessa lisätään yritysten tietämystä ortodoksisesta kulttuurista, kohteista ja tavoista sekä pilotoidaan yritysten

kanssa erilaisia tuotepaketteja. Toiminnan tuloksena vahvistetaan maakunnan ortodoksista kulttuuriperintöä ja sen

tunnettuutta. Ortodoksisen kulttuurimatkailun hyödyntäminen ei ole riippuvainen tietystä ajankohdasta, vaan sitä

voidaan hyödyntää vuoden ympäri.

Matkailijavirtaa ortodoksisesta kulttuurista - hankkeen tavoitteena on:

1. Muodostaa yritysten kanssa verkosto, jossa yrittäjät sitoutetaan hyödyntämään hankkeessa annettuja tietosisältöjä

omissa palvelutuotteissaan sekä luomaan että pilotoimaan uusia matkailun palvelutuotteita. Maakunnan alueella on

useita toimijoita ja yrityksiä,jotka voivat hyödyntää toiminnassaan sekä ortodoksista että karjalaista kulttuuriperintöä.

Monelle matkailijalle karjalainen ruokakulttuuri, käsityöt tai aidot kokemukset kuten sultsinoiden, piirakoiden tai jopa

virpomavitsojen teko tai kanteleensoiton työpaja luovat eksoottisuutta.

Yhteistyöstä on sovittu Ortodoksisessa kulttuurikeskuksessa toimivan ravintola Eliaksen, Valamon luostarin,

Karjalaisten taitajien, Botania - kasvitieteellisen puutarhan, Karjalan kielen seuran, Karelia Expertin, Lahja- ja

käsityöliike Liinu Oy:n sekä Karelia á la carten kanssa. Lintulan luostarin kanssa tehdään yhteistyötä markkinoinnin

saralla. Merkittävänä yhteistyökumppanina toimii Pohjois-Karjalan osuuskauppa, joka on rakentamassa modernia

karjalaiseen perinteeseen perustuvia matkailutuotteita ja verkostoa. Tapahtumien hyödyntämisen osalta tehdään

yhteistyötä Joensuun kaupungin hallinnoiman Elinvoimaa tapahtumista - hankkeen kanssa sekä Karelia

Ammattikorkeakoulun Kalavalainen karjalaisuus - hankkeen kanssa.

2. Maakunnallisen ortodoksisen ja karjalaisen kulttuurin sekä näitä vaalivien kulttuurikohteiden tunnettuuden

lisääminen markkinoinnin ja sisällöntuotannon keinoin. Pohjois-Karjala tarjoaa ortodoksisilla sekä karjalaisilla

kohteillaan muusta Suomesta poikkeavaa rajaseudun eksotiikkaa, itäisen kulttuurin omaleimaisuutta, uskontojen

ekumeniaa ja monille tuntematonta ortodoksista uskontoa. Hankkeessa tullaan avaamaan ortodoksisuutta ja sen

sisältöä sekä yleisölle että mukana oleville yrityksille. Markkinoinnissa käytetään pääasiassa sähköisen markkinoinnin

keinoja kuten sisältöjen saatavuutta VisitKarelian ja Ortodoksisen kulttuurikeskuksen nettisivuilta kuin myös

Instagramista ja sähköisen verkkokaupan sivuilta.

3.Pohjois-Karjalaan suuntautuvan ortodoksisen kulttuurimatkailun merkittävä lisääntyminen sekä matkailijavolyymin

kasvattaminen. Heinäveden siirtyessä osaksi Pohjois-Karjalaa vahvistuu sekä maakunnan ortodoksinen imago että

yhtenäinen, ortodoksiseen kulttuuriin perustuva matkailukohteiden verkosto. Uudessa Valamossa käy vuosittain noin

120 000 ja Ilomantsin Parppeinvaaralla 5000 vierailijaa. Kesän 2017 aikana vieraili Ilomantsin ja Joensuun

ortodoksisissa kirkoissa vajaat 2000 matkailijaa / kirkko. Ortodoksisen seminaarin kirkko oli vuonna 2017 avoinna

suurelle yleisölle ensimmäistä kesää, ja muutaman kuukauden aikana kirkossa vieraili 1400 henkilöä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kohteissa vierailevien kävijöiden lukumäärää, mikä tulee vaikuttamaan positiivisesti

matkailijoiden rekisteröityneisiin yöpymisvuorokausiin maakunnan majoitusliikkeissä. Ortodoksista kulttuuria voidaan

markkinoida niin ympärivuoden kuin uudenvuoden ja pääsiäisen sesonkiaikoina erilaisille ryhmille ja yksittäisille

Projektipäällikkö Anne Mujunen
puh. +358 500 285 906
e-mail anne.mujunen@joensuu.fi